خانه / راهنمای شماره پلاک خودرو ها

راهنمای شماره پلاک خودرو ها

License Plate

لیست کامل شماره پلاک خودرو در شهرهای مختلف کشور به تفکیک شهرستان ها

********************************************************

شماره پلاک های استان آذربایجان شرقی

شهر تبریز (مرکز استان) پلاک ایران ۱۵

سایر شهرهای استان پلاک ایران ۲۵ – پلاک ایران ۳۵

********************************************************

شماره پلاک های استان آذربایجان غربی

شهر ارومیه (مرکز استان) پلاک ایران ۱۷

سایر شهرهای استان پلاک ایران ۲۷ – پلاک ایران ۳۷

********************************************************

شماره پلاک های استان اردبیل

شهر اردبیل و سایر شهرهای استان پلاک ایران ۹۱

********************************************************

شماره پلاک های استان اصفهان

شهر اصفهان (مرکز استان) پلاک ایران ۱۳ و پلاک ایران ۵۳

سایر شهرهای استان پلاک ایران ۲۳ و پلاک ایران ۴۳

********************************************************

شماره پلاک های استان البرز

شهر کرج (مرکز استان) پلاک ایران ۶۸

********************************************************

شماره پلاک های استان ایلام

شهر ایلام (مرکز استان) و سایر شهرهای استان پلاک ایران ۹۸

********************************************************

شماره پلاک های استان بوشهر

شهر بوشهر (مرکز استان) پلاک ایران ۴۸

سایر شهرهای استان پلاک ایران ۵۸

********************************************************

شماره پلاک های استان تهران

شهر تهران (مرکز استان) پلاک ایران ۱۱ ، ۲۲ ، ۳۳ ، ۴۴ ، ۵۵ ، ۶۶

پلاک ایران۱۱و ایران۴۴ برای مناطق ۱ ، ۳ ، ۴ ، ۵ ، ۷ ، ۸ ، ۲۲

پلاک ایران ۲۲ برای مناطق ۲ ، ۹ ، ۱۰ ، ۱۱ ، ۱۲

پلاک ایران ۳۳ برای سایر مناطق

سایر شهرهای استان تهران پلاک ایران ۷۸

********************************************************

شماره پلاک های استان چهار محال و بختیاری

شهرکرد (مرکز استان) پلاک ایران۷۱

سایر شهرهای استان پلاک ایران۸۱

********************************************************

شماره پلاک های استان خراسان شمالی

شهر بجنورد (مرکز استان) و سایر شهرهای استان پلاک ایران ۲۶

********************************************************

شماره پلاک های استان خراسان رضوی

شهر مشهد (مرکز استان) پلاک ایران ۱۲

سایر شهرهای استان پلاک ایران ۳۲ و پلاک ایران ۴۲

********************************************************

شماره پلاک های استان خراسان جنوبی

شهر بیرجند (مرکز استان) پلاک ایران ۵۲

********************************************************

شماره پلاک های استان خوزستان

شهر اهواز (مرکز استان) پلاک ایران۱۴

سایر شهرهای استان پلاک ایران ۲۴ و پلاک ایران ۳۴

********************************************************

شماره پلاک های استان زنجان

شهر زنجان (مرکز استان) پلاک ایران ۸۷

سایر شهرهای استان پلاک ایران ۹۷

********************************************************

شماره پلاک های استان سمنان

شهر سمنان (مرکز استان) پلاک ایران ۸۶

سایر شهرهای استان پلاک ایران ۹۶

********************************************************

شماره پلاک های استان سیستان و بلوچستان

شهر زاهدان (مرکز استان) پلاک ایران ۸۵

سایر شهرهای استان پلاک ایران ۹۵

********************************************************

شماره پلاک های استان فارس

شهر شیراز (مرکز استان) پلاک ایران ۶۳

سایر شهرهای استان پلاک ایران ۷۳ ، ۸۳ و ۹۳

********************************************************

شماره پلاک های استان قزوین

شهر قزوین (مرکز استان) پلاک ایران ۷۹

سایر شهرهای استان پلاک ایران ۸۹

********************************************************

شماره پلاک های استان قم

شهر قم (مرکز استان) پلاک ایران ۱۶و ایران ۳۶

********************************************************

شماره پلاک های استان کردستان

شهر سنندج (مرکز استان) پلاک ایران ۵۱

سایر شهرهای استان پلاک ایران ۶۱

********************************************************

شماره پلاک های استان کرمان

شهر کرمان (مرکز استان) پلاک ایران ۴۵

سایر شهرهای استان پلاک ایران ۶۵ و ۷۵

********************************************************

شماره پلاک های استان کرمانشاه

شهر کرمانشاه (مرکز استان) پلاک ایران ۱۹

سایر شهرهای استان پلاک ایران ۲۹ و ۳۹

********************************************************

شماره پلاک های استان کهکلویه و بویر احمد

شهر یاسوج (مرکز استان) و سایر شهرهای استان پلاک ایران ۴۹

********************************************************

شماره پلاک های استان گلستان

شهر گرگان (مرکز استان) پلاک ایران ۵۹

سایر شهرهای استان پلاک ایران ۶۹

********************************************************

شماره پلاک های استان گیلان

شهر رشت (مرکز استان) پلاک ایران ۴۶

سایر شهرهای استان پلاک ایران ۷۶ و پلاک ایران ۵۶

********************************************************

شماره پلاک های استان لرستان

شهر خرم آباد (مرکز استان) پلاک ایران ۳۱

سایر شهرهای استان پلاک ایران ۴۱

********************************************************

شماره پلاک های استان مازندران

شهر ساری (مرکز استان) پلاک ایران ۶۲

سایر شهرهای استان پلاک ایران ۸۲ ، پلاک ایران ۹۲ و پلاک ایران ۷۲

********************************************************

شماره پلاک های استان مرکزی

شهر اراک (مرکز استان) پلاک ایران ۴۷

سایر شهرهای استان پلاک ایران ۶۷ و پلاک ایران ۵۷

********************************************************

شماره پلاک های استان هرمزگان

شهر بندرعباس (مرکز استان) پلاک ایران ۸۴

سایر شهرهای استان پلاک ایران ۹۴

********************************************************

شماره پلاک های استان همدان

شهر همدان (مرکز استان) پلاک ایران۱۸

سایر شهرهای استان پلاک ایران ۲۸ و پلاک ایران ۳۸

********************************************************

شماره پلاک های استان یزد

شهر یزد (مرکز استان) پلاک ایران ۵۴

سایر شهرهای استان پلاک ایران ۷۴ و پلاک ایران۶۴