شعر

اشعار حکیمانه شیخ ابوسعید ابوالخیر

اشعار,ابوسعید ابوالخیر

یورمگ: در این پست از یورمگ بخشی از رباعیات و اشعار ابوسعید ابوالخیر عارف و صوفی نامدار قرن چهار و اوایل قرن پنجم هجری برایتان آماده کردیم. اشعار حکیمانه شیخ ابوسعید ابوالخیر او خود می‌گوید: «آن زمانی که قرآن می‌آموختم پدرم مرا به نماز آدینه برد. در راه شیخ ابوالقاسم …

توضیحات بیشتر »