خانه / اقتصاد / کارآفرینی

کارآفرینی

کارآفرینان موفق چگونه زیستند؟

کارآفرینان

زندگی کارآفرینان یورمگ: یک مورد خاص در بین کارآفرینانی که استارتاپ خود را راه اندازی کردند و به اوج رساندند وجود دارد که در کارآفرینانی که استارتاپ خود را در همان مراحل ابتدایی نگه داشته اند و رشد نکرده اند, وجود ندارد. اگر زندگینامه کارآفرینان بزرگ دنیا را مطالعه کنید, …

توضیحات بیشتر »